Skip to Content

Особливості процесу впровадження інновацій на ринку послуг

 УДК 339.138 (658.64)
Чуприніна А., Кубишина Н.С. к.е.н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА РИНКУ ПОСЛУГ

Сучасні тенденції розвитку ринкової економіки свідчать про невпинне зростання значення сфери послуг, яка задовольняє зростаючі потреби суб’єктів ринку. Слід зазначити, що для успішного розвитку сфери послуг, виникає необхідність у постійному впровадженні інновацій, які сприяють виникненню нових та удосконаленню процесів надання існуючих видів послуг, підвищують загальну ефективність діяльності підприємств. Розвиток сфери послуг пов’язаний з розвитком матеріальних товарів, маючи ряд подібностей та відмінностей.
PDF
 schoolar | about seo