Skip to Content

Доцільність переходу українських підприємств на аутсорсинг логістичних послуг в умовах нестабільного середовища

 УДК 65.012.34
А.В. Антонюк, М.А. Бернага, Т. В. Ободзинська ст. викладач 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА АУТСОРСИНГ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Один із основних принципів сучасної теорії управління та конкурентних стратегій зводиться до пошуку можливостей концентрації на ключових компетенціях і нагоди позбутися непрофільних активів і видів діяльності, які вигідніше передати зовнішньому виконавцеві, що досягається за рахунок аутсорсингу. Доцільність логістичного аутсорсингу - зконцентрувати власні зусилля і ресурси на тому, що можна робити ефективніше, натомість непрофільні види діяльності передати на аутсорсинг, тим самим зменшуючи витрати.
PDF
 schoolar | about seo