Skip to Content

Структурування функції якості (qfd) в процесі створення інноваційного продукту

УДК 658.512.22
Билим Н. В.магістр,
Корж М. А., к. т. н., доцент
СТРУКТУРУВАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ (QFD) В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
В статті на конкретному прикладі розглянуті питання врахування вимог і побажань споживачів в процесі створення інноваційного продукту за допомогою процедури QFD, яка дозволяє оптимізувати склад продукту і витрати на подальше виробництво.
PDFschoolar | about seo