Skip to Content

Рівновага в моделі економіки з корупційним поводженням учасників

 УДК 343.359.2:519.86
 © Капустян В. О. Доктор фізико-математичних наук, професор
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут». Гузь М. І. Бакалавр економіки і підприємництва Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  

РІВНОВАГА В МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ З КОРУПЦІЙНИМ ПОВОДЖЕННЯМ УЧАСНИКІВ

Стаття присвячена аналізу впливу явища корупції на механізм оподаткування та дослідженню математичної моделі мінімізації ризиків кожного з учасників процесу. Об'єктом дослідження є робота системи податкових органів і проблема ухилення від сплати податків. Побудована математична модель взаємодії податкових органів і платників податків з урахуванням впливу держави. Методика включає: розв’язок задачі методом пошуку Парето-оптимального рішення та рішень рівноважних за Нешем та Бержу  
PDF

 schoolar | about seo