Skip to Content

Моделювання та аналіз фоступності житла для населення

УДК 336.77: 519.85
© Рисцов І.К., канд. фіз. мат. наук, доцент
© Стецюк М.А., Національний технічний університет України «КПІ»
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
В даній статті проаналізовано сучасний стан ринку нерухомості. На основі математичних методів, побудована модель та розроблено програмний продукт, який дозволяє розрахувати індекс доступності житла для кожної категорії населення, оцінити вартість нерухомості за її основними характеристиками та визначати оптимальну кредитну схему, яка б максимально зменшила витрати на кредит і враховувала ситуацію на кредитному ринку.
PDFschoolar | about seo