Skip to Content

Актуальні проблеми розробки та впровадження інноваційних проектів в Україні

УДК 336.273.3: 336.276.23
Загура В.В., магістр
Герасимчук В.Г.,доктор економ. наук, професор
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
Вступ
На сучасному етапі розвитку національних економік існує проблема впровадження досягнень науково-технічного прогресу на підприємства, що набуває особливого значення для національної економіки України, яка вимагає пожвавлення, у першу чергу, інноваційної діяльності. В цих умовах важливого значення набуває економічне обґрунтування інноваційних проектів як важливого фактору залучення в країну іноземних інвестицій, розвитку підприємницької діяльності.
PDFschoolar | about seo