Skip to Content

Прогнозування ринку високотехнологічних послуг (на прикладі космічної галузі)

УДК 338.12.017
ГРИГОРАШ Д. І., бакалавр
ВОЙТКО С. В., канд. екон. наук, доцент
ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ)
Вступ
В епоху постіндустріального, інформаційного суспільства, економіки знань, глобалізаційних процесів актуальним є розробка та реалізація інноваційних, передових технологій. До них, зокрема, відносяться супутникові телекомунікаційні, навігаційні та інформаційні системи, дистанційне зондування Землі з космосу. Наявність власних ракетно-космічних засобів у країні суттєво сприяє проведенню зваженої державної політики відповідно з прийнятими доктринами, стратегіями, концепціями та програмами в таких сферах, як політична, економічна, соціальна, військова, екологічна, науково-технологічна, інформаційна.
PHPschoolar | about seo