Skip to Content

Механізм розгортання кризи на підприємстві

УДК 330.115:658.1 
Григорьєв В. С. бакалавр, Гук О. В. канд. економ. наук, ст. викладач

Механізм розгортання кризи на підприємстві

В умовах світової фінансової та економічної кризи необхідно досконально вивчити сутність кризи. В даній статті розглядається механізм розгортання кризи на підприємстві.
PDF
 schoolar | about seo