Skip to Content

Управління проектними ризиками

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ
Кравченко М. О.к.е.н., доцент,
Пиркова О. В.магістр,група УІ-31м
Вступ
Кожне підприємство, яке функціонує у сучасних умовах, прагне до розвитку свого інноваційного потенціалу. Більшість успішно працюючих підприємств зобов'язані своїм успіхом розробці та випуску на ринок нових товарів, впровадженню нових методів виробництва та збуту, проникненню на нові ринки, розробці та впровадженню нових проектів. Все це пов'язано з ризиком.
PDFschoolar | about seo