Skip to Content

Інтегральний показник як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства

 УДК 658.56:658
Мілішенко К.В. магістр, Кубишина Н.С. канд. економ. наук, доцент

Інтегральний показник як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства

В умовах сучасної міжнародної інтеграції та інтернаціоналізації конкуренція набуває глобального характеру, і основною метою більшості компаній стає підвищення конкурентоспроможності, як продукції, так і самого підприємства в цілому. Для цього, великим фірмам необхідно розробляти науково-технічні інновації, впроваджувати їх у виробництво, проникати у сфери діяльності з високою рентабельністю, використовувати взаємодоповнюючі ресурси, які б дозволили задовольнити потреби самих вибагливих споживачів.
PDF

 schoolar | about seo