Skip to Content

Методи аналізу маркетингових можливостей підприємства

Гракова М.П., Зозульов О.В. к.е.н., доцент 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Різні аспекти проблеми аналізу маркетингових можливостей висвітлювались у працях вітчизняних та зарубіжних вчених серед яких Ансофф І., Котлер Ф., Портер М., Ігнатьєва І.А., Ламбен Ж.-Ж., Ліберман І.А., Афанасьєва М.В., Коробейников О.П., Зозульов О.В., Старостіна А.О., Томпсон А. і Стрікленд Дж.  
PDF
 schoolar | about seo