Skip to Content

Просування товару чи комунікація зі споживачем: до питання розбіжності щодо трактування термінів у маркетингу

УДК 339.138:658.8
Носов Д.О.  магістр,
Румянцев А.П., д-р економ. наук, професор
ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ЧИ КОМУНІКАЦІЯ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ: ДО ПИТАННЯ РОЗБІЖНОСТІ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ У МАРКЕТИНГУ
Питання уніфікації термінів є ключовим для будь-якої науки. Особливої важливості даний процес набуває для відносно молодих дисциплін, які перебувають на етапі формування власної наукової парадигми. До таких областей знань можна віднести і маркетинг на сучасному етапі розвитку. Таким чином, на думку авторів, побудова чіткого та однозначного понятійного апарату є запорукою становлення маркетингу як науки, що й обумовлює актуальність даного дослідження.
PDFschoolar | about seo