Skip to Content

Управління асортиментом підприємств на ринку технологічного обладнання

УДК 658.628
Кроха Г. О. магістр,
Кубишина Н. С. Доцент, канд. екон. наук
УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
В статті проаналізовано асортименту політику на ринку технологічного обладнання та виявлено специфіку формування асортименту. Запропоновано алгоритм поетапного управління асортиментом підприємства.
PDFschoolar | about seo