Skip to Content

Особливості виведення нового товару на ринок металопластикових вікон

УДК 658.628
Дураніна М.О. магістр
Кубишина Н.С. Доцент, канд. екон. наук
Особливості виведення нового товару на ринок металопластикових вікон.
В статті проаналізовано доцільність виведення нових товарів на промисловий ринок металопластикових вікон. Освітлено ключові моменти, що є важливими для споживачів. Запропоновано алгоритм дій, який забезпечить успішне впровадження товару.
PHPschoolar | about seo