Skip to Content

Корпоративна культура як фактор розвитку підприємництва

УДК 330.874; 373.61
 

Панченко В.П. бакалавр, Довгань Л.Є. к.е.н., проф. кафедри менеджменту

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У наш час в умовах стрімкого розвитку підприємництва особливої уваги потребує питання корпоративної культури (КК). Воно є відносно новим і недостатньо описаним як з теоретичної, так із практичної сторони. Тому перед управлінцями всіх рівнів виникає необхідність дослідження даного явища та пошуку ефективних шляхів впровадження корпоративної культури на практиці
PDF

 schoolar | about seo