Skip to Content

Поведінковий таргетинг – новий підхід до реклами в мережі Інтернет

Пасічник Д.Ю. магістр,
Діброва Т.Г., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ПОВЕДІНКОВИЙ ТАРГЕТИНГ – НОВИЙ ПІДХІД ДО РЕКЛАМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Стаття присвячена дослідженню використання технології так званого «поведінкового таргетингу» для розробки та реалізації медіа стратегії в рекламній кампанії. Докладно аналізується область застосування її в мережі Інтернет як сучасного носія реклами.
PDFschoolar | about seo