Skip to Content

Управління стратегічним розвитком на малих підприємствах України

УДК 658.114.1
Лиштва О.В. магістр, Довгань Л.Є. канд. економ. наук, професор

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Вступ.
Мале підприємництво у всіх країнах світу є універсальним інструментом участі мільйонів громадян в економічному житті країни, в системі міжнародного розподілу праці. Розвиток малого підприємництва виступає одним з головних чинників розвитку демократії та побудови середнього класу, міри ринкових перетворень та відкритості економіки. За умов зростання рівня конкуренції на товарних, технологічних і фінансових ринках набуває особливої актуальності необхідність розробки високоякісних стратегій розвитку малих підприємств.
PDF
 schoolar | about seo