Skip to Content

Класифікація визначень поняття конкурентоспроможності продукції

Войцехова О. С. магістрант
Зозульов О. В. канд. економ. наук, доцент
УДК 658.8
Класифікація визначень поняття конкурентоспроможності продукції
Вступ. Однією з найважливіших умов ефективного функціонування ринкової економіки є конкуренція. Наявність або відсутність її позначається на якості й конкурентоздатності продукції, задоволенні потреб населення в товарах і послугах, витратах виробництва, цінах тощо. За останні десятиріччя відбулось значне посилення конкуренції практично в усьому світі. Ще не так давно ринки були захищені, а відповідно були чітко визначені домінуючі позиції конкретних виробників.
PHPschoolar | about seo