Skip to Content

Оцінка конкурентоспроможності продукції на промисловому ринку лічильників води

УДК 658.8.012.12
Скочко М.П. магістрант
Солнцев С.О. д.ф.-м.н., проф.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРМОЖНІСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ ЛІЧИЛЬНИКІВ ВОДИ
Вступ
 
 
Однією з галузей, де перманентне дослідження конкурентоспроможності продукції є необхідною умовою успішною діяльності в теперішніх ринкових умовах є галузь приладів обліку води. Пожвавлення конкуренції на цьому ринку та його динамічність повинні спонукати виробників та реалізаторів приладів постійно відслідковувати конкурентоспроможність своєї продукції для вчасного прийняття виважених управлінських рішень. Разом з тим не існує методики, адаптованої для даного ринку, яка б дозволяла оцінити конкурентоспроможність лічильників води, виходячи з їх специфіки та особливостей діяльності виробника.
PDFschoolar | about seo