Skip to Content

Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах кризи

УДК 334.716.003.12
Барчан О.Є. бакалавр, Артеменко Л.П. канд.економ.наук, 
доцент кафедри менеджменту НТУУ «КПІ»

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

Вступ.
Проблема управління конкурентоспроможністю підприємства, що визначається рівнем конкурентоспроможності продукції, є актуальною для українських підприємств на сучасному етапі та визначається тим, що: зниження конкурентоспроможності продукції є чинником ризику для підприємства; вихід з важкого фінансового стану можливий тільки в результаті створення конкурентоспроможного виробництва; у бізнес-планах інвестиційних проектів і планах фінансового оздоровлення підприємств не враховуються питання оцінки конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому; цінова політика підприємства повинна базуватися на оцінці конкурентоспроможності виробів, що випускаються.
PDF
 schoolar | about seo