Skip to Content

Класифікація методів формування оптимального товарного портфелю компанії

УДК 658.628.011.48
Глєєва М. Г., магістрант
Зозульов О. В., кандидат економічних наук, доцент
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМПАНІЇ
Вступ
В умовах жорсткої конкуренції, повне задоволення потреб споживачів забезпечує підприємству стійкі конкурентні переваги. Тому задачею будь-якого підприємства виступає виконання цього завдання краще та ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних ринках, і як наслідок, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому, формування оптимального товарного асортименту, який сприятиме максимізації прибутку на тривалий період, є актуальним питанням на сьогоднішній день.
PDFschoolar | about seo