Skip to Content

Розроблення комплексу маркетингових комунікацій будівельного підприємства ТзОВ «МІЙ ДІМ

УДК: 338.2
Гресь Є.Ю., Кубишина Н.С., канд. екон. наук, доцент 
Національний технічний університет України «КПІ»

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТзОВ «МІЙ ДІМ»

У даній статті аналізуються вітчизняні та зарубіжні підходи до сутності комплексу маркетингових комунікацій. Визначено роль та цілі комплексу маркетингових комунікацій в сучасних ринкових умовах. Розглянуто підходи до визначення маркетингових комунікацій провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Особливу увагу приділено етапам розроблення комплексу маркетингових комунікацій на будівельному підприємстві ТзОВ «Мій дім». Висвітлено складові елементи комплексу маркетингових комунікацій, їх особливості та цілі . Запропоновано методику впровадження інтегрованого комплексу маркетингових комунікацій підприємства ТзОВ «Мій дім», що дасть змогу значно підвищити рівень відомості на ринку. Наукова новизна статті полягає у розробленні комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій для будівельного підприємства ТзОВ «Мій дім» на ринку дерев’яних будинків в Київському регіоні.
Ключові слова: комплекс маркетингових комунікацій, інтегровані маркетингові комунікації, реклама, стимулювання збуту, виставкова діяльність. 
PDFschoolar | about seo