Skip to Content

Програма лояльності споживачів ТМ мобільного оператора

УДК 1.338

Тарасенко І. Є., Кубишина Н. С. канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ТМ МОБІЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

 В статті проаналізовано сутність та специфіку розроблення програм лояльності на ринку мобільного зв’язку України. Враховуючи недостатній рівень досліджень проблеми формування лояльності, в ході роботи було розглянуто різні наукові підходи вітчизняних та іноземних авторів до визначення категорії «лояльність» та запропоновано власне визначення. В статті описано специфіку ринку мобільного зв’язку, яку треба враховувати,  розробляючи та впроваджуючи програму лояльності, та місце мобільного оператора на ньому. Авторами було розглянуто найвдаліші програми лояльності лідера ринку та проаналізовано програму лояльності мобільного оператора: досліджено схему взаємодії суб’єктів послуги та зв’язок між ними, виявлено недоліки та надано рекомендації щодо її покращення, враховуючи специфіку ринку мобільного зв’язку та результати дослідження абонентів. 

Ключові слова: лояльність, ринок мобільного зв’язку, програма лояльності,
управління лояльністю.  
PDFschoolar | about seo