Skip to Content

Процес розроблення нового товару на промисловому ринку

УДК: 338.1: 658.8

Ковальчук Т. В., Кубишина Н. С. канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВОМУ
РИНКУ

У статті розглянуто підходи вітчизняних та іноземних вчених щодо етапів
розроблення нових товарів та запропоновано процес розроблення нового товару на промисловому ринку. Для досягнення стратегічної конкурентної переваги промисловим підприємствам необхідно розробляти нові товари. Визначено різницю між інноваційною діяльністю та розробленням нового товару. Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на необхідність розроблення нового товару. Проаналізовано процес виведення нового товару на промисловий ринок, зокрема на ринок складських стелажних систем на прикладі ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ІМВО». Розглянуто сильні та слабкі сторони підприємства, зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на його діяльність. Виділено основні сегменти та визначено, на якому з даних сегментів новий 
товар є найбільш конкурентоспроможним. Наведений приклад допомагає краще
сприйняти матеріал, який представлений у статті.
Ключові слова: новий товар, розроблення, виведення, складські стелажні системи.  
PDFschoolar | about seo