Skip to Content

Аналіз міжнародної конкурентоспрможності української швейної промисловості за допомогою ромбу національних переваг М.Портера

УДК 338.012

Покрас О. С.,Войтко С. В. доктор економ. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ 
РОМБУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕВАГ М. ПОРТЕРА

Наведено актуальність дослідження, зв’язок з останніми публікаціями, поставлено завдання та перелічено методи, з допомогою яких виконано роботу.
Розглянуто швейну промисловість України. Проаналізовано основні показники, що характеризують дану промисловість. Проведено аналіз міжнародної 
конкурентоспроможності промисловості за допомогою ромбу національних переваг М. Портера за наступними детермінантами: 
факторні умови (людські ресурси, природні ресурси, фінансові ресурси, технології, інфраструктура), кластер підтримуючих галузей (включає текстильну та хімічну промисловість, транспорт, машинобудування, торгівлю), попит на внутрішньому ринку та конкуренція на внутрішньому ринку. 
Наведено розподіл іноземних замовлень на українських швейних підприємствах. Вказано наукову новизну та доведено теоретичне та практичне значення результатів. Сформульовано перспективи подальших наукових розробок та надано ряд практичних рекомендацій щодо покращення міжнародної конкурентоспроможності швейної промисловості України. 
Ключові слова: швейна промисловість України, застосування ромбу Портера,
міжнародна конкурентоспроможність швейної промисловості України, національні переваги швейної промисловості України.  
PDFschoolar | about seo