Skip to Content

Управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства

УДК 339.5
Гапончук Н.В., Голюк В.Я.канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИМИ ПОСЕРЕДНИЦЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

У даній статті узагальнено досвід вітчизняної та зарубіжної економічної науки та практики щодо управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства. Розкрито сутність понять «зовнішньоторговельна посередницька операція» та «посередник», визначено роль та значення зовнішньоторговельних посередницьких операцій на підприємстві, їх особливості та види, що дозволяє суб’єкту господарювання не тільки обрати потрібного в даному випадку посередника, а й забезпечити найбільш ефективний і економічний спосіб здійснення зовнішньоторговельної угоди. Обґрунтовано необхідність використання послуг посередників у зовнішньоекономічній діяльності, визначено переваги, проблеми роботи з ними та шляхи їх вирішення. Перелічені та обґрунтовані використані методи, методологічна база дослідження. Розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства. Пояснена наукова новизна, теоретичне та практичне значення даного дослідження, вказані перспективи подальших наукових розробок за даним напрямом.
Ключові слова: посередницька операція, посередник, дистриб’ютор, договір, вексель, форфейтинг.

PDF
 schoolar | about seo