Skip to Content

Кластери та мережі як інструмент розвитку та підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств та регіонів України

 УДК 334.012.4:65.016
Локота А. Г., Дунська А.Р., канд. екон. наук, доцент,
Національний технічний університет України «КПІ»

КЛАСТЕРИ ТА МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.

У статі розкриті проблеми та перспективи використання потенціалу кластерів і мереж для підвищення конкурентоспроможності та інноваційної активності промислових підприємств та окремих регіонів України. Розглянуті визначення понять «кластери» та «мережі», наведені характерні особливості їх успішної діяльності. В роботі досліджені спільні риси та відмінності між функціонуванням кластерів та мереж на ринку, їх забезпечення та особливості підходу до створення цих форм. Розглянута теорія М. Портера про можливість збільшення конкурентоспроможності організацій, які об'єднуються в кластери за трьома напрямками. Наведені приклади використання кластерів на міжнародному ринку та основні умови їх використання в Україні, зокрема компанія «СканБалтБіоРегіон», яка вже довгий час ефективно працює на кластерній основі в Прибалтійському регіоні. У статі розглянуто український приклад застосування кластерного підходу на прикладі будівельного кластеру Подільского району. Визначена необхідність та перспектива застосування кластерів в Україні.
Ключові слова: кластери, мережі, розвиток кластерів, інновації, конкурентоспроможність.

PDFschoolar | about seo