Skip to Content

Актуальні проблеми розвитку промисловості будівельних матеріалів в Україні та можливості їх подолання

УДК 332.14:69.003
Сичков О.Л.,Тюленєва Ю.В.,канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОДОЛАННЯ

У статті розглянуто структуру промисловості будівельних матеріалів, її роль, значення і важливість для будівельного комплексу країни в цілому, дана характеристика кожному із її елементів, принципи розміщення і головні зони в якій розвивається та чи інша підгалузь. Проведена структуризація проблем, які на погляд авторів статті, є найбільш актуальними, проведено опис кожної з них, з основними причинами, які призводять до її виникнення. Розроблено комплекс заходів по усуненню найбільш критичних точок в розвитку промисловості будівельних матеріалів і запропоновано варіанти зменшення негативних наслідків проблемних факторів і чинників, якщо вирішити проблему повністю не має можливості. Характер перерахованих проблем і способи їх вирішення свідчать про те, що Україна переймає досвід діяльності і практику країн Європи, тобто розвиток йде не екстенсивним, а інтенсивним шляхом – модернізація обладнання, зменшення шкідливого впливу на екологію, виробництво продукції до міжнародних стандартів.

PDF schoolar | about seo