Skip to Content

Особливості контент-маркетингу як самостійного елементу просування в інтернеті

УДК 339.138

Сапега Л.І., Співаковська Т.В., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ЯК САМОСТІЙНОГО ЕЛЕМЕНТУ ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ

У статті розглянуто різноманітні інструменти Інтернет-маркетингу, зокрема особливу увагу приділено контент-маркетингу, як новому перспективному засобу просування в мережі. З різних позицій розкрито поняття «контент-маркетинг», розглянуто його ключові елементи, наведено переваги та недоліки даного інструменту Інтернет-маркетингу, показники ефективності його застосування. Розглянуто програмне забезпечення, яке дозволяє визначити ефективність контент-маркетингу. В матеріалах статті чітко визначені цілі застосування, етапи розробки стратегії контент-маркетингу. Проаналізовано особливості використання різних інструментів просування в Інтернеті: реклами, PR та SEO-оптимізації, виділено ключові відмінності контент-маркетингу від інших інструментів. З’ясовано, що контент-маркетинг поєднує ознаки інших елементів просування, однак має особливості застосування, власні критерії оцінювання ефективності, що дозволяє виокремити контент-маркетинг як самостійний елемент просування в Інтернеті.
 PDFschoolar | about seo