Skip to Content

Формування програми лояльності ТОВ «КРОП МАЙСТЕР ДИСТРИБЬЮШН» на ринку сої

УДК 229.138(075)
Гриців А. О., Співаковська Т. В., канд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ ТОВ «КРОП МАЙСТЕР ДИСТРИБЬЮШН» НА РИНКУ СОЇ

У статті розглянуто сучасний стан української галузі сільського господарства, проаналізовано діяльність ТОВ «Кроп Майстер Дистрибьюшн» на ринку сої та послугу з фінансування вирощування посівів сої. Актуальність теми зумовлена зростаючим потенціалом вирощування та переробки сої, а також недостатнім досвідом маркетингової діяльності підприємств, які працюють на ринку сої. Визначено основні етапи проведення маркетингового дослідження для аналізу рівня лояльності клієнтів підприємства з метою пошуку шляхів його підвищення. В ході дослідження визначено фактори лояльності клієнтів, створено профіль підприємства за факторами лояльності та визначено найбільш ефективні канали маркетингових комунікацій. На основі результатів дослідження розроблено дисконтну програму лояльності, метою якої є налагодження довготривалої співпраці між компанією та її клієнтами. Також розроблено комплекс маркетингових комунікацій в рамках першого етапу «піраміди лояльності» – формування у клієнта позитивного образу організації. 
PDFschoolar | about seo