Skip to Content

Особливості поведінки споживачів на ринку кераічної плитки та шляхи її коригування

УДК 339.138 (691.434)
Шевчук І.С.,Діброва Т.Г., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРИГУВАННЯ

У статті досліджено процес прийняття рішення про покупку споживачем у сучасних ринкових умовах. Розглянута теорія та практика прийняття рішення на споживчому ринку. Проведено поглиблений аналіз методологічних засад цієї проблеми. Розроблено інформаційний опис моделі, що необхідно використовувати для товарів попереднього вибору. Наводиться актуальність моделювання на ринку керамічної плитки. На основі цього проаналізовано найбільш впливові фактори, що являються особливо значущими при виборі керамічної плитки споживачем на певному етапі процесу прийняття рішення щодо покупки кахлю. В основі було покладено дослідження відомих вчених щодо моделювання поведінки споживачів та розроблено авторську модель, адаптовану для ринку керамічної плитки, а також, виходячи з результатів запропоновано загальний комплекс маркетингу для виробників керамічної плитки.
 PDFschoolar | about seo