Skip to Content

Форми організаційного забезпечення експертної діяльності промислових підприємств України

УДК 339.564
Кононенко О.С., Дунська А.Р., канд. екон. наук, доцент, 
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Дана стаття присвячена організаційному забезпеченню експортної діяльності на промислових підприємствах України. Наведено основні причини виходу промислового підприємства на міжнародний ринок. Розглянуто причини та мотиви, що спонукають підприємство здійснювати експорту діяльність. Представлено переваги експорту як найбільш поширеної форми міжнародного бізнесу. Визначено фактори, які впливають на питання вибору форми організації експортної діяльності. Досліджено чинники, що впливають на вибір форми організації експортних операцій на промисловому підприємстві. Відповідно до цього виділено форми організації експортної діяльності на підприємстві: спеціаліст ЗЕД, відділ зовнішньоекономічних зв'язків, департамент ЗЕД та зовнішньоторговельна фірма. Розглянуто причини організації експорту у вигляді спеціаліст ЗЕД. Наведено доцільність створення, основні функції та завдання, орієнтовану структуру відділу зовнішньоекономічних зв'язків. Досліджено причини перетворення відділу зовнішньоекономічних зв'язків в департамент ЗЕД. Представлено особливості створення та функціонування зовнішньоторговельної фірми.
PDF
 schoolar | about seo