Skip to Content

Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку

УДК 338.45:676.012.48
Зінченко Д. В., Дунська А.Р., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОГО РИНКУ

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості. Розкриті проблеми та перспективи розвитку галузі в Україні. Досліджується роль целюлозно-паперової галузі в розвитку інших країн. В роботі висвітлені фактори негативного впливу на економіку країни, результати їх впливу та тенденції целюлозно-паперової галузі. Проаналізовані окремі показники по галузі, такі як: виробництво паперу та картону, показник споживання виробів та структура виробництва паперу та картону. Наведена динаміка виробництва, експорту, імпорту та споживання картонно-паперової продукції в країні починаючи з 2000 року по 2013 рік, для виявлення реального економічного стану галузі. Проведений повний аналіз целюлозно-паперової галузі в Україні та виділені негативні наслідки для її розвитку. У статті запропоновані найбільш перспективні та дієві напрямки подальшого розвитку галузі, які сприятимуть виходу промислових підприємств країни на конкурентоспроможні позиції. За результатами дослідження представлено прогноз на 2020 рік, щодо обсягу виробництва картонно-паперової продукції.
PDF
 schoolar | about seo