Skip to Content

Технологічні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств молокопереробної промисловості

УДК 330.341.1:637.1
Бондар А.О., Жигалкевич Ж.М., канд. економ. наук,
Національний технічний університет України «КПІ»

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку молочної промисловості України та розглянуто проблеми функціонування молокопереробних підприємств на вітчизняному ринку. Розкрито проблеми забезпечення конкурентоспроможності молочної продукції та шляхи їх подолання на основі впровадження інноваційних технологій виробництва, які здатні створити основу для оновлення товарного асортименту, досягнення високого рівня якості продукції та ряду цінових переваг, сформувати умови для виходу на зовнішні ринки. На основі сутності поняття «технологічна конкурентоспроможність» розроблено модель формування технологічної конкурентоспроможності на промисловому підприємстві.
 PDFschoolar | about seo