Skip to Content

Чинники інноваційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємства

УДК 33.338.2
Яковлева С.Є., Жигалкевич Ж.М., канд. економ. наук,
Національний технічний університет України «КПІ»

ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто сутність та необхідність розвитку конкурентоспроможності підприємств. Проаналізовано різні наукові визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства», на цій основі окреслено класифікації чинників інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Досліджено та поглиблено теоретичні й науково-методичні положення щодо інноваційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств. На основі аналізу фахових літературних джерел, визначено вагомість управління конкурентоспроможністю підприємства, як фактором успіху діяльності організації у часі.
Обґрунтовано роль інноваційної діяльності в діяльності підприємств циклічного характеру, на основі формування інноваційних кластерів. Надана спроба визначення поняття «кластер інновацій». Визначено вагомість чинників інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємства. На основі вивчення фахових літературних джерел, розширено підходи до класифікації інноваційних чинників та обґрунтовано доцільність їх використання. Доведено важливість системного застосування інновацій, як головного конкурентного фактору підприємства.
 PDFschoolar | about seo