Skip to Content

Роль корпоративної культури в системі інноваційного розвитку підприємства

УДК 339.13
Константинова Т.В., Шульгіна Л.М., доктор економ. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Інноваційна діяльність підприємства вимагає міцного підґрунтя в матеріальних, фінансових і людських ресурсах. Однак, без чітко налагодженої корпоративного культури, організація не зможе досягти успіху на ринку та конкурентоздатності своєї інноваційної продукції, інноваційні процеси не розвиватимуться задовільним чином.
У статті розглядаються принципи та методи створення корпоративної культури на інноваційних підприємствах, основні компоненти побудови моделі корпоративної культури. Обґрунтовано доцільність впровадження корпоративної культури як стратегічного чинника, що визначає загальну економічну ефективність діяльності компанії.
 PDFschoolar | about seo