Skip to Content

Особливості та напрями подолання проблем формування інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної промисловості

УДК 330.342.22
Северин А.В.,Бояринова К. О., канд. екон. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті досліджено особливості формування інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі. Досліджено основні фактори, що впливають на формування інноваційного потенціалу. Виявлено, що однією з головних складових розвитку підприємства є інноваційний потенціал. Проаналізовано та визначено основні чинники, що гальмують процес формування інноваційного потенціалу та запропоновано шляхи вирішення проблем. Досліджений взаємозв’язок між ефективним функціонуванням підприємства та розвитком інноваційного потенціалу. Виявлено, що головною складовою інноваційного потенціалу є суб’єкт господарювання інноваційної діяльності. Проаналізовано стан інноваційної діяльності підприємств машинобудівної промисловості. З’ясовано, що до формування інноваційного потенціалу залучаються різні типи суб’єктів, які визначаються за рівнем зацікавленості. Виявлено, що одним із головних напрямів розвитку машинобудівної промисловості є інноваційний.
 PDFschoolar | about seo