Skip to Content

Резерви зниження собівартості продукції

УДК 330.138.11
Кувшинова А.О., Ткаченко Т.П., доцент, кандидат економічних наук
РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
З точки зору теоретичної економіки собівартість – це сумарний
показник видатків організації по виробництву продукції, він має об’єктивний
характер і не залежить від методів та способів його обчислення, а також
від інших суб’єктивних факторів обмежуючих або нормуючих цей показник.
Тому для прогнозування виробничих процесів на рівні прийняття управлінських
рішень необхідно найбільш точно визначити витрати підприємства на всіх
стадіях виробництва продукції і по можливості розподілити їх по
економічним елементам в залежності від впливу того чи іншого фактору на
кінцеву вартість виробничої програми. Головний зміст собівартості полягає
в тому, щоб виражати в грошових одиницях витрати підприємства на
виробництво, просування і продаж товарної продукції.
Дослідженню собівартості та її сутності завжди приділяли увагу
українські і зарубіжні вчені-економісти. З одного боку собівартість
визначають як вартісне вираження використаних ресурсів, з іншого
порівнюють собівартість з витратами.
В статті розглянуто поняття собівартості продукції, проаналізовано
структуру витрат, що входять до собівартості, виявлено резерви зменшення
собівартості та запропоновано шляхи її зниження.
PDFschoolar | about seo