Skip to Content

Формализований опис процесу управління підприємством

УДК 338.984
Кувшинова А.О.,Ткаченко Т.П., доцент, кандидат економічних наук
ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ

В роботі розглядається підприємство, як складна система з управлінням.
В сучасних умовах одним із важливих завдань управління підприємством є
забезпечення його розвитку. Підприємства, які своєчасно усвідомили роль
інформаційних ресурсів і переваги інформаційних технологій в організації та
веденні своєї діяльності, які стали використовувати їх в управлінні, не тільки
оптимізували виробництво та реалізацію своїх продуктів, а й забезпечили
конкурентні переваги, що дозволило їм вижити в умовах кризи. В сучасному
світі підприємства ставлять високі вимоги щодо забезпечення ресурсами
відповідної якості, узгодженості за часом і місцем проведення сукупності
технологічних процесів, а також до систем управління рівнів, що реалізують
функції планування, організації та управління на всіх стадіях. Першочерговим
завданням в умовах сучасної конкуренції є вимоги щодо підвищення
оперативності та достовірності виробничої інформації, своєчасного
прийняття рішень, поліпшення прогнозування результатів діяльності
підприємства з використання основних ресурсів – матеріальних, трудових та
енергетичних. Тому даною статтею зроблена спроба розробити і описати
процес функціонування підприємства, що базується на типовій схемі
життєвого циклу складних систем.
PDFschoolar | about seo