Skip to Content

Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства

Шемет Я.В., Тульчинська С.О.  к.е.н., доцент
Національний технічний університет України «КПІ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Дана стаття присвячена управлінню конкурентоспроможності на вітчизняних підприємствах. Адже розвинута економіка потребує постійні зміни та вдосконалення в сфері управління підприємницької діяльності за для високого рівня конкурентоспроможності. Особлива увага приділена узагальнюючій характеристиці управління конкурентоспроможністю. Окреслена керівна систему підприємства, яка забезпечує безпосередній процес виробничої, господарської, комерційної та інших видів діяльності підприємства. До уваги взято особливість управління конкурентоспроможністю, яка спрямована на майбутнє становище підприємства в цілому. Визначено на що спрямована ефективна система управління та що саме вона забезпечить на ринку. Також в статті йдеться мова про структуру основних елементів системи управління конкурентоспроможністю, які формують програмно-цільові комплексні блоки, що відображають конкретні організаційні, економічні, техніко-технологічні заходи в їхньому взаємозв’язку і взаємозалежності, реалізація яких сприяє результативному здійсненню управлінських рішень у цій сфері діяльності. В даній статті висвітлено не тільки елементи управління конкурентоспроможністю, а основні пріоритети їх діяльності.
PDFschoolar | about seo