Skip to Content

Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку біогазових станцій

Турбінська Г.В.,Костик С.І.мол. наук. співр. ІТТФ НАНУ,Зозульов О.В.
канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку біогазових станцій
У статті розглянуто стан промислового ринку України енерговідновлюючих технологій – біогазових станцій. Головним завданням було визначення бар’єрів, що постають перед компаніями на українському ринку, при виведенні подібного інноваційного товару, та шляхів їх подолання або зменшення їх впливу. Також у статті було розглянуто основні особливості ринку біогазових станцій – сильні сторони товару, вигоди, що може отримати споживач; попит за період існування ринку; пропозицію на території України; виділено детермінанти, що впливають на розвиток ринку; визначено комунікаційну політику представників цієї галузі;  виділено сегменти, серед яких визначена аудиторія проникнення; проаналізовано досвід компаній ринку біогазових станцій в розвинутих країнах. У результаті, визначений стан українського ринку біогазових станцій та перспективи його розвитку, запропоновані нововведення у вигляді комунікаційної політики для енерговідновлюючих товарів на етапі виведення на ринок.
PDFschoolar | about seo