Skip to Content

Питання енергозбереження в транспортному комплексі України

УДК 123.456:789
Крупка О.В.  ст. 4 курсу ФММ
Кравченко М.О. канд. економ. наук, доцент
ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТРАНСПОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Вступ
З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в глобальному масштабі, практично в усіх країнах проводяться заходи, покликані зменшити кількість споживаної енергії. Для України ж переваги енергозбереження набувають особливого значення, оскільки вона є енергодефіцитною країною та задовольняє свої потреби в первинних енергоресурсах за рахунок їх власного виробництва лише на 45% [1], а також беззаперечним є надзвичайне марнотратство нашою державою енергоресурсів практично в усіх галузях економіки. Наприклад, про проблеми енергоефективності у кількісному відношенні свідчить показник енергоємності ВВП в нашій державі, який за підсумками 9 місяців 2007р. в Україні склав 0,8 кг умовного палива на 1 дол. (цей показник був найвищим серед країн Європи, зокрема в Польщі – 0,34 кг у.п/дол., Німеччині – 0,26, Росії – 0,7 кг у.п./дол) [2]. А за словами радника прем’єр-міністра України Гудима О.М. (березень 2008р.) енергоємність ВВП України у 2,6 разу перевищує середній рівень цього показника країн світу
PDFschoolar | about seo