Skip to Content

Фактори підвищення економічного зростання України

УДК 338.23:336.74
Волошин О.О.,Кавтиш О.П.
канд. екон.наук,доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
Аналіз економіки України, проведений на підставі вивчення основних макроекономічних показників, матеріалів українських аналітичних центрів та ділової преси, дозволяє зробити висновок, що в економіки України присутні три основні блоки проблем: неадекватна макроекономічна політика, що проводилася, принаймні, з 1996 року; корупція та лобізм , що визначають прийняття значної частини рішень усіма гілками державної влади; відсутність у більшості менеджерів українських компаній кваліфікації та зацікавленості в ефективному управлінні своїми фірмами за допомогою ринкових механізмів. На ці проблеми накладається фактична неплатоспроможність України за своїми боргами міжнародним фінансовим інститутам і російським постачальникам енергетичних ресурсів. Зазначена сукупність проблем може призвести до різкої дестабілізації ситуації в економіці та поставити її на межу колапсу. У сформованих умовах вихід на траєкторію стійкого зростання економіки можливий тільки на основі концентрації наявних ресурсів, багатократного підвищення інноваційної й інвестиційної активності, кардинального поліпшення якості державного регулювання.
Ефективна стратегія має бути орієнтована на максимально широкий розподіл ефекту від економічного зростання на усі верстви суспільства та економічні групи, що дозволить об'єднати їхні інтереси навколо загальнонаціональних цілей.
PDFschoolar | about seo