Skip to Content

Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств

УДК: 130.101.1
Якименко Р.А.,Погребняк А.Ю.
Національний технічний університет України «КПІ»
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В цій статті розкривається сутність, стратегії та методики оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств. Визначено, що єдиної методики для оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства не існує. Найчастіше промислові підприємства для оцінки своєї конкурентоспроможності застосовують такі стратегії стратегія обслуговування масового попиту та стратегія придушення конкурентів.
Дослідження показало, що класифікація методів оцінки конкурентоспроможності підприємства – це поділ на окремі групи за якоюсь ознакою. Найбільше такою ознакою вважають як саме показані результатів оцінки, тому і виділяють графічні, матричні, розрахункові та комбіновані методи. Чисельні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства це розрахункові, а саме специфічні методи та комплексні методи.
Кожен з названих підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств має свої недоліки і в той же час ефективні границі застосування. Деякі з них в певних межах повторюють інші.
У висновках зазначено, що кінцевий вибір показників оцінки конкурентоспроможності підприємств та методики взагалі, залежить від декількох факторів:для чого проводиться оцінка; яка саме це сфера бізнесу; яку інформацію ми при цьому вже маємо.
PDFschoolar | about seo