Skip to Content

Модифікація товару на промисловому ринку

УДК 338.147:234
Сидорова О. В.,Діброва Т. Г. канд. економ. наук, доцент
Національній технічний університет Україні «КПІ»

МОДИФІКАЦІЯ ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ
Модифікація товарів є однією зі складових товарної стратегії, що націлена на розширення сфери застосування існуючих товарів і залучення нових покупців для його купівлі.  У даній статті розглянуто проблему доцільності модифікації існуючого товару як складової підвищення конкурентоспроможності підприємства на промисловому ринку. Наводяться основні базові теоретичні положення, які необхідні для кращого сприйняття матеріалу. Дана оцінка доцільності проведення модифікації товару в залежності на якому етапі життєвого циклу він знаходиться. Приведена процедура модифікації товару на промисловому ринку. Визначено та проаналізовано види модифікації товару на промисловому ринку. В дослідженні запропоновані рекомендації щодо необхідності модифікації товару на ринку комп’ютерної техніки на прикладі ТОВ «Ен-Ай-Ес». Наведений приклад полегшує застосування матеріалу, який викладений у статті, на практиці. 
 
PDFschoolar | about seo