Skip to Content

Оцінка доціьностівпровадження упаковки «TETRA RECART» на ринку плодово-овочевої консервації

УДК: 338.24: 658.8
Стадченко Л.М., Черненко О.В.
Національній технічний університет Україні «КПІ»

ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПАКОВКИ «TETRA RECART» НА РИНКУ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВОЇ КОНСЕРВАЦІЇ

У статті запропоновано методику та наведено результати маркетингового дослідження доцільності впровадження упаковки «Tetra Recart» для плодово-овочевої консервації. Показано особливості виведення на ринок нового продукту, який призначений для кінцевого споживача і передбачає зміну технології у виробника. Розглянуто послідовність отримання інформації та обґрунтовані необхідні джерела та методи її здобуття. Проведено порівняльний аналіз різних видів тари для плодово-овочевої консервації, виділено переваги картонної упаковки над жерстяною та скляною. Визначено ступінь лояльності споживачів до продукту в традиційній скляній та жерстяній тарі, досліджено проблеми при її використанні. Виявлено ставлення до пакування плодово-овочевої консервації в картонну упаковку. Здійснено оцінювання потенційного рівня попиту та термінів окупності переходу на нову технологію промисловим споживачем. Запропоновано використання результатів дослідження при формуванні пропозиції потенційним промисловим споживачам для полегшення та прискорення прийняття рішення про покупку.
PDFschoolar | about seo