Skip to Content

Особливості просування консалтингових послуг на промисловому ринку

УДК 339.1 : 659
Кривов’яза В.С.,Зозульов О.В. канд. економ. наук., доцент
Національний технічний університет Україні «КПІ»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ.
FEATURES OF PROMOTION CONSULTING SERVICES IN INDUSTRIAL MARKETS
В даній роботі наведені особливості просування консалтингових послуг з точки зору властивостей послуги та специфіки промислового ринку.
В данной работе приведены особенности продвижения консалтинговых услуг с точки зрения свойств услуги и специфики промышленного рынка.
The article reveals the peculiarities of promotion consulting services in relation of properties services and specific of industrial market.
PDFschoolar | about seo