Skip to Content

Оцінка вартості розробки програмних додатків

УДК 338.512:338.583:338.585
© Прихнич А.М., магістр,
© Гальчинський Л.Ю., канд. техн. наук, доцент
ОЦІНКА ВАРТОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ
Вступ. Сьогодні розробка програмних засобів (ПЗ) є одним з досить прибуткових видів бізнесу, який не вимагає великих капіталовкладень в основні фонди. Однак він поставив ряд цікавих задач, які й досі до кінця не були вирішені. Саме до них належить і задача оцінки вартості розробки програмного забезпечення.
PDFschoolar | about seo