Skip to Content

Використання високих технологій в телемедицині

 УДК 004.773.5
Моісеєнко Т.Є. магістр, Герасимчук В.Г.  докт. екон. наук, проф.  

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕМЕДИЦИНІ

Використання науково-технічного потенціалу виступає каталізатором реалізації стратегії економічного розвитку України. Сфера високих один з найбільш перспективних напрямів розвитку бізнесу в Україні. Протягом багатьох років держава вкладала вагомі інвестиції в розвиток наукового, науково-технічного і виробничого потенціалу в областях, пов'язаних з оборонною промисловістю, ці області охоплювали всі природні науки, в тому числі медицину.
PDF

 schoolar | about seo