Skip to Content

Формування стратегії управління інноваційною діяльністю підприємства

 УДК 339.137.24
Мєшкова К.В. магістр, Стеченко Д.М. док. економ. наук, професор 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Успішність діяльності підприємства на ринку визначається рівень його конкурентоспроможності, яка в значній мірі залежить від стратегії підприємства. В свою чергу, стратегія підприємства визначається його потенціалом: різноманітними внутрішніми (забезпеченість ресурсами) і зовнішніми (конкуренти, постачальники) факторами, а також запланованими цілями розвитку підприємства.
PDF

 schoolar | about seo